Op reis deur 'niemandsland'...

’n Paar jaar gelede by die “Global Leadership Summit” in Chicago, het ’n spreker kragtig gesels oor die begrip 'niemandsland' en daarna verwys as die “land between”. Die Bybel beskryf hoe Moses die Israeliete uit Egipte gelei het, ’n plek van slawerny en pyn, deur die Sinai-woestyn na die beloofde land, Kanaän, die land van melk en heuning.  Die Israeliete het 40 jaar in die woestyn deurgebring.  In hierdie deurtogtyd het hulle erg swaargekry en was dikwels beswaard en opstandig.  Hulle het gekla oor hul daaglikse kos, gemor oor hul omstandighede en terugverlang na die vleispotte van Egipte. Hul ondankbaarheid het hulle negatief gestem en baie het uiteindelik nooit die beloofde land, ’n beter toekoms, gesien nie.

Nader aan die nerf   

Almal van ons is, op een of ander tydstip in ons lewe, in daardie 'deurtogtyd' vasgevang, ’n woestyn-ervaring en ’n tyd van swaarkry wat ons uitdaag op verskeie vlakke. Ons beleef gewoonlik so ’n fase as stresvol en pynlik.  Dit is tipies ’n moeilike oorgang.  Dit is dan maklik om te hunker na die verlede en jou te kwel oor die toekoms. Hoewel ongemaklik, is hierdie niemandsland-fase ook vrugbare grond vir selfondersoek, om nuwe insigte te ontwikkel, nuwe oortuigings en gewoontes te vind.  Dit help ons om te ontdek wat werklik belangrik is, om dit wat ons het, te waardeer en om dankbare harte te ontwikkel.  Hierdie reis baan die weg vir betekenisvolle persoonlike groei.

Die groter prentjie

Die afgelope jaar het ernstige en kwellende introspeksie gebring, veral vir Europa, Brittanje, die Verenigde State en Suid-Afrika, maar ook vir lande soos Brasilië en Turkye en dié verskeur deur terreur.  Baie mense voel hulle is in daardie 'deurtogtyd'.  Die toekoms is onseker en hulle is angstig.

“Nene-gate” het rou emosies en werklike verliese in Suid-Afrika ontketen.  Sedertdien, oor die afgelope twaalf maande, beleef ons ’n mallemeule-rit wat nie dikwels in ’n leeftyd voorkom nie.  Donker oomblikke is egter ook afgewissel met tekens en bakens van hoop.  Mense het hul stemme gevind en verhef, belangrike demokratiese instellings het sterk gestaan, ons demokrasie het meer beleë geraak en pro-aktiewe burgerskap word meer sigbaar.

Ons sal egter nog ’n ruk in die 'woestyn' van onsekerheid deurbring.  In hierdie tyd smag mense, veral die jonger geslag, na inspirerende en betroubare leierskap.

Marathon versoek al ons vriende en sakegenote om by ons aan te sluit as aktiewe leiers en om ons land se leierskapslas te help dra terwyl Suid-Afrika in hierdie sogenaamde ‘niemandsland’ is.  Selfs invloedryke leiers in die regering, die sake-, en godsdienswêreld en instellings kan nie betekenisvolle vordering maak sonder die steun van mense en die ware leiers in hul midde nie!  Eenheid is mag.  Toe die las om die Israeliete deur die woestyn te lei te swaar vir Moses geraak het, het God hom gevra om 70 leiers te vind wat Hy met die Moses-gees kon besiel om sy leierskapslas te help dra en te verlig.

As ons saamwerk, kan ons hierdie land beter as ooit tevore maak.  Die potensiaal in die gees van mense is dormant of word dalk onderdruk, maar kan herontwaak.  Om as land die 'niemandsland' suksesvol te kan deurkruis, moet ons elke dag vertroue, eenheid en brûe bou tussen alle Suid-Afrikaners. Kom ons doen dit saam en ontwikkel ons diensbare harte.  Dit begin op ons drumpel, beide tuis en by die werk.

Ons vier

Marathon is vanjaar 10 jaar oud. Baie dankie vir die voortgesette steun en die geleentheid om sedert 2006 soveel maatskappye en ander organisasies te kon bystaan met hul verskillende besigheidstogte, onderweg na of reeds in die ‘beloofde land’.

Soos almal, was ons ook al in daardie 'deurtogtyd', maar elke ondervinding het ons geleer en sterker gemaak om ons eie Marathon af te lê en om beter diens aan ons kliënte te lewer.  Ons het die krag van positiewe denke en -leierskap sowel as  spanwerk gesien.  Ons is meer oortuig as ooit tevore dat daar genoeg leierskapspotensiaal rondom ons is om ons verskillende bestemmings suksesvol te kan bereik.

Ons vertrou dat elkeen sal aanhou leer en betekenisvolle groei sal ervaar onderweg na sy  eie 'beloofde land'.

Let's go

Wanneer jy ’n besigheidsvennoot of betroubare adviseur nodig het om jou las te verlig, is die Marathon-span gereed om saam met jou te hardloop.  Om uit te vind hoe ons waarde kan toevoeg en help met hierdie reis, bel ons gerus vir koffie, besoek ons kantoor of ons nuwe, bygewerkte webwerf. - www.marathongroup.co.za

Geniet ’n wonderlike, gelukkige, rustige en veilige feesgety.

Dankie dat jy saam met ons hardloop!

Alwyn, Reinier & Andre